Danh sách dự án
01 Tràng Tiền, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
90 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cầu Long Biên, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Xem thêm