Danh sách dự án
18 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
1 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
17 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Xem thêm